ГОРОД ПОЧТОВЫЙ
DAGISTAN 170303
DALVARZIN 171003
DAMKUL 160204
DANGARA 150500
DANGARA 150501
DEHQONABOD 171202
DEHQONTUDA 150306
DOTHO 200203
DOVDUK 160205
DUKAT 160707
DULAN 171606
DUNG QISHLOQ 170606
DURMONCHA 170401
DUSTLIK 171207
DUTIR 151305